Xuân Mậu Thân 1968 – Tầm vóc một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy

180.000 VNĐ 144.000 VNĐ

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều giảng viên, cán bộ trong và ngoài trường, học viên sau đại học trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập về lịch sử Việt Nam hiện đại và lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Còn 72 quyển

Xuân Mậu Thân 1968 – Tầm vóc một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy

180.000 VNĐ 144.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"