Xuân Mậu Thân 1968 – Tầm vóc một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy

180.000 144.000

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều giảng viên, cán bộ trong và ngoài trường, học viên sau đại học trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập về lịch sử Việt Nam hiện đại và lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi bài viết là một góc nhìn phong phú khác nhau về sự kiện có một không hai trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam thời hiện đại; đây cũng là kết quả nghiên cứu cá nhân và các tác giả chịu trách nhiệm về khoa học và pháp lý theo Luật Sở hữu trí tuệ.

còn 72 hàng

Xuân Mậu Thân 1968 – Tầm vóc một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy

180.000 144.000