Vịnh Cam Ranh Trong Quan Hệ Đối Ngoại Của Việt Nam ( 2002 – 2018 )

90.000 VNĐ

Là quốc gia có quyền lợi gắn bó chặt chẽ với không gian chiến lược Biển Đông, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng chiến lược biển nhằm tận dụng những tiềm năng và lợi thế về biển đảo để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong không gian đó, vịnh Cam Ranh có vị trí quan trọng.

Còn 98 quyển

Vịnh Cam Ranh Trong Quan Hệ Đối Ngoại Của Việt Nam ( 2002 – 2018 )

90.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"