Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

300.000 VNĐ

Toàn cầu hóa là một quá trình lịch sử lâu dài, diễn ra một cách thầm lặng nhưng không thể đảo ngược được giữa các quốc gia, các cộng đồng cư dân khác nhau để nhân loại có thể xích lại gần nhau trong mái nhà chung là trái đất. Từ cuối thế kỷ XX quá trình toàn cầu hóa được diễn ra với một tốc độ nhanh phi thường, khác hẳn trước kia.

Còn 104 quyển

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

300.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"