Văn Học Nghệ Thuật & Chức Năng

120.000 96.000

Chức năng khách quan của văn hóa- nghệ thuật bắt nguồn từ nhu cầu khách quan của xã hội, của con người. Nhu cầu là hiện tượng tâm lý, phong phú, đa dạng, và có lịch sử. Do đó, chức năng của các hình thức hoạt động tinh thần cũng phong phú, đa dạng và có tính lịch sử.

còn 300 hàng

Văn Học Nghệ Thuật & Chức Năng

120.000 96.000