Văn Học Nghệ Thuật & Chức Năng

120.000 VNĐ

Chức năng khách quan của văn hóa- nghệ thuật bắt nguồn từ nhu cầu khách quan của xã hội, của con người. Nhu cầu là hiện tượng tâm lý, phong phú, đa dạng, và có lịch sử. Do đó, chức năng của các hình thức hoạt động tinh thần cũng phong phú, đa dạng và có tính lịch sử.

Còn 300 quyển

Văn Học Nghệ Thuật & Chức Năng

120.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"