Văn Hóa Vùng Và Phân Vùng Văn Hóa Việt Nam

305.000 VNĐ

Nghiên cứu văn hóa vùng và phân vùng văn hóa là một đề tài lớn, đòi hỏi phải thực hiện lâu dài. Bởi vậy, trong cuốn sách này, chúng tôi tự hạn chế trong một số mục tiêu tối thiểu:

– Hệ thống lại quá trình và các khuynh hướng nghiên cứu chính về vùng văn hóa trên thế giới và ở nước ta.

– Lần đầu tiên đưa ra phương án phân vùng văn hóa ở Việt Nam, coi đó như một giả thuyết định hướng cho quá trình nghiên cứu.

– Bước đầu đi sâu nghiên cứu một só vùng văn hóa tiêu biểu cho gương mặt văn hóa Việt Nam.

Còn 13 quyển

Văn Hóa Vùng Và Phân Vùng Văn Hóa Việt Nam

305.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"