Vấn Đề Campuchia Trong Quan Hệ Việt Nam – ASEAN ( 1979-1991)

88.000

Nội dung cuốn sách Vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam – ASEAN được biên tập từ đề tài nghiên cứu của tác giả về lịch sử Việt Nam hiện đại.

Quan hệ Việt Nam và ASEAN, đây là mối quan hệ có ý nghĩa vô cùng cần thiết, quan trọng trong việc phát triển kinh tế cũng như ổng định an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới.

Còn 3 sản phẩm

Vấn Đề Campuchia Trong Quan Hệ Việt Nam – ASEAN ( 1979-1991)

88.000