Vắc-xin Và Sản Xuất Vắc-xin

140.000 112.000

Cuốn sách này được soạn thảo với mong muốn chuyển tải một số kiến thức nền tảng trong nghiên cứu và sản xuất vắc-xin đến cộng đồng, đặc biệt là những người hoạt động trong lãnh vực sinh học, công nghệ sinh học, thú y và thủy sản

Còn 3 sản phẩm

Vắc-xin Và Sản Xuất Vắc-xin

140.000 112.000