Vắc-xin Và Sản Xuất Vắc-xin

140.000 VNĐ

Cuốn sách này được soạn thảo với mong muốn chuyển tải một số kiến thức nền tảng trong nghiên cứu và sản xuất vắc-xin đến cộng đồng, đặc biệt là những người hoạt động trong lãnh vực sinh học, công nghệ sinh học, thú y và thủy sản

Còn 3 quyển

Vắc-xin Và Sản Xuất Vắc-xin

140.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"