Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí

90.000 VNĐ

Chúng ta đã biết Nguyễn Trãi qua Bình Ngô đại cáo, qua Quốc âm thi tập và một số di cảo thơ văn khác. Chúng ta nên biết đến thêm một đóng góp khá quan trọng về địa lý của ông là sách Dư địa chí . Nếu Quốc âm thi tập là tác phẩm văn học chữ Nôm đày đủ, xưa nhất còn đến ngày nay, có thể làm cột mốc quan trọng trong lịch sử văn học thì Dư địa chí cũng là một tác phẩm địa lý Việt Nam xưa nhất, một tài liệu quý giá cho khoa học địa lý lịch sử.

Còn 13 quyển

Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí

90.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"