Tự Học Lập Trình Python Căn Bản

65.000

Ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao với rất nhiều ưu điểm: hình thức và cấu trúc rõ ràng, có thể dễ đọc, dễ nhớ, rất thuận tiện cho người mới học lập trình. Python ngày càng chứng minh được tính hiệu quả và sự ứng dụng rộng rãi của nó trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành Công nghệ thông tin.

còn 9 hàng

Tự Học Lập Trình Python Căn Bản

65.000