Trường Học Sinh Miền Nam Ở Hậu Phương Miền Bắc ( 1954 – 1975 )

125.000 VNĐ

Duy nhất trong lịch sử dân tộc những năm 1954 – 1975, khi đất nước bị chia cắt, nước ta xuất hiện  hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và tồn tại trong suốt thời kỳ chiến tranh. Cũng chưa từng có trong lịch sử giáo dục thời chiến xuất hiện mô hình ươm trồng những ” hạt giống quý báu vào bậc nhất” trong loại hình trường  nội trú đặc biệt ấy.

Còn 6 quyển

Trường Học Sinh Miền Nam Ở Hậu Phương Miền Bắc ( 1954 – 1975 )

125.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"