Trường điện từ

56.000 VNĐ

Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các định luật điện từ thực nghiệm và lý thuyết điện từ Maxwell, giới hạn thuyết điện từ kinh điển, không tương đối, phù hợp với đề cương chương trình môn học Trường điện từ của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Còn 10 quyển

Trường điện từ

56.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"