Tình Hình Song Ngữ Khmer – Việt Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

150.000 VNĐ

Nội dung chuyên khảo thảo luận các vấn đề lý thuyết lẫn thực tiễn liên quan đến tình hình song ngữ Khmer – Việt ở ĐBSCL, làm cơ sở cho việc hiểu hơn về đời sống ngôn ngữ của cộng đồng tộc người Khmer mà tác giả gắn bó nhiều năm qua, góp phần xây dựng các chính sách liên quan đến người Khmer hoặc đến những khu vực có người Khmer sinh sống.

Còn 200 quyển

Tình Hình Song Ngữ Khmer – Việt Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"