Tìm Hiểu Nông Cụ Cổ Truyền Việt Nam

140.000 VNĐ

Trong cuốn sách này, tác giả đi sâu nghiên cứu, một số nông cụ chính của hệ nông cụ cổ truyền kể từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và chế biến, vận chuyển, …

Còn 11 quyển

Tìm Hiểu Nông Cụ Cổ Truyền Việt Nam

140.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"