Tiểu Đoàn Nữ Biệt Động Lê Thị Riêng

VNĐ

Đến nay, đã gần 50 năm trôi qua, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ một công trình khoa học nào để viết về tiểu đoàn. Các nhà quân sự, các nhà sử học vẫn không thể thống nhất được có hay không có Tiểu đoàn Nữ biệt động Lê Thị Riêng trong đợt 2 tết Mậu Thân 1968! Cán bộ, chiến sĩ, của Tiểu đoàn thời Mậu Thân 2968, người đã mất, người ốm đau bệnh tật, tai biến, người tuổi già sức yếu,…nhưng họ vẫn bền bỉ cuộc hành trình tìm kiếm, thu thập cứ liệu để chứng minh thân phận đồng đội. Những khoản trống mênh mông về cứ liệu và khung pháp lý nhà nước hiện hành khiến cho công việc xác nhận thân phận và giải quyết chính sách hậu phương quân đội trở nên ngàn trùng khó khăn.

Còn 12 quyển

Tiểu Đoàn Nữ Biệt Động Lê Thị Riêng

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"