Tiếng Hàn Căn Bản Arirang TV Tập 1

208.000 VNĐ

Tiếng Hàn Căn bản Arirang TV là bộ sách gồm hai cuốn được soạn thảo dựa theo những mẫu câu phổ biến nhất trong tiếng Hàn hàng ngày.

Còn 10 quyển

Tiếng Hàn Căn Bản Arirang TV Tập 1

208.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"