Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường

131.000 VNĐ

Đối tượng của tài liệu này trước hết là các sinh viên và học viên cao học các chuyên ngành môi trường: quản lý, công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường. Ngoài ra, các cán bộ khoa học và quản lý ngành môi trường tài nguyên, nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái, nông lâm nghiệp, y tế cộng đồng, quản lý đất đai, địa lý, địa chất …cũng sẽ tìm thấy những phương pháp và công cụ xử lý dữ liệu bổ ích giúp khai thác các nguồn dữ liệu biến thành thông tin và tri thức khoa học trong các ngành cụ thể.

Còn 680 quyển

Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường

131.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"