Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES

32.000

Giáo trình này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về thao tác thực hiện trên phần mềm này, bao gồm: các công cụ thiết kế cơ bản, công cụ thiết kế nâng cao, phương pháp hiệu chỉnh bản thiết kế, thiết kế dãy kim sa, thiết kế ký tự.

Còn 3 sản phẩm

Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES

32.000