Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES

40.000 VNĐ

Giáo trình này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về thao tác thực hiện trên phần mềm này, bao gồm: các công cụ thiết kế cơ bản, công cụ thiết kế nâng cao, phương pháp hiệu chỉnh bản thiết kế, thiết kế dãy kim sa, thiết kế ký tự.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"