Thiết Kế Kỹ Thuật Cơ Bản Với Inventor Profesional 2018

30.000 VNĐ

Trong tiến trình phát triển công nghệ CAD, thiết kế theo hướng truyền thống có những hạn chế nhất định và tốc độ thiết kế thấp. Vì vậy hãng Autodesk  đã đưa ra một phần mềm thiết kế mới . Với hướng thiết kế mới là thiết kế 3D trên cơ sở 2D, và việc thay đổi kích thước trong quá trình thiết kế được cập nhật dễ dàng. Đó là Inventor Professional 2018.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"