Thi pháp thơ Đường

59.000 VNĐ

Với một đối tượng nghiên cứu hết sức đặc biệt như thơ Đường, những nghiên cứu của tác giả trong công trình này mới chỉ dừng lại ở mức độ khởi điểm, rất nhiều vấn đề vẫn cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống hoặc đẩy mạnh nghiên cứu theo chiều sâu, như vấn đề ngôn ngữ trong thơ Đường, mối quan hệ giữa thơ và nhạc, thơ và hội họa, thời gian và không gian nghệ thuật trong thơ Đường, …

Còn 127 quyển

Thi pháp thơ Đường

59.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"