Thí nghiệm hóa lý

23.000 VNĐ

“Thí nghiệm hóa lý” được soạn thảo nhằm mục đích giúp sinh viên củng cố, bổ sung và làm sáng tỏ các bài giảng lý thuyết Hóa lý. Tài liệu này được dùng để giảng dạy và hướng dẫn thực tập nhiều năm cho sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH BáchKhoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Còn 14 quyển

Thí nghiệm hóa lý

23.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"