Thể Chế Và Chất Lượng Tăng trưởng Kinh Tế Tại Việt Nam

113.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích các yếu tối ảnh hưởng đến chất lượng thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu mạnh dạn đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thể chế tại Việt Nam, từ đó chất lượng tăng trưởng của đất nước con rồng cháu tiên sẽ được cải thiện về nhiều mặt.

Còn 4 quyển

Thể Chế Và Chất Lượng Tăng trưởng Kinh Tế Tại Việt Nam

113.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"