Tâm lý trị liệu (Lý thuyết và thực hành)

160.000 VNĐ

Cuốn giáo trình này được tác giả biên soạn với mục đích đóng góp vào công tác giáo dục và đào tạo các nhà tham vấn và râm lý trị liệu theo các chương trình và mục tiêu đề ra của Trường Đại học Văn Hiến. Nội dung đề tài và tư liệu chứa đựng trong giáo trình này được tác giả nghiên cứu và lựa chịn cẩn thận để sử dụng đào tạo sinh viên chuyên ngành tham vấn và trị liệu tâm lý ở cấp sau Đại học ở Việt Nam, sao cho tương đồng và phù hợp với chương trình cao học chuyên ngành tham vấn và trị liệu tâm lý hiện nay tại các đại học của các nước phát triển và Hoa Kỳ.

Còn 13 quyển

Tâm lý trị liệu (Lý thuyết và thực hành)

160.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"