Tâm lý học – Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

100.000

Cuộc đổi mới lần này như tên gọi của nó được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc trong tư duy và hành động của toàn ngành giáo dục nước ta. Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam với phạm vi và chức năng hoạt động của mình cũng đang nỗ lực góp phần vào sự chuyển biến đó.

còn 12 hàng

Tâm lý học – Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

100.000