Tâm lý học – Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

100.000 VNĐ

Cuộc đổi mới lần này như tên gọi của nó được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc trong tư duy và hành động của toàn ngành giáo dục nước ta. Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam với phạm vi và chức năng hoạt động của mình cũng đang nỗ lực góp phần vào sự chuyển biến đó.

Còn 12 quyển

Tâm lý học – Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

100.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"