Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Hệ Điều Hành

30.000 VNĐ

Tài liệu giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu, cách sử dụng Shell, trình biên dịch và một số công cụ khác trên hệ điều hành này. tài liệu hướng dẫn người học thực hiện cài đặt một số chức năng quản lý cơ bản của hệ điều hành như lập lịch và đồng bộ tiến trình – tiểu trình, quản lý bộ nhớ.

Còn 9 quyển

Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Hệ Điều Hành

30.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"