Sản xuất hàng may mặc công nghiệp

75.000 VNĐ

SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC CÔNG NGHIỆP là tài liệu được biên soạn với mục đích giới thiệu đến độc giả trong và ngoài ngành các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp.

Còn 12 quyển

Sản xuất hàng may mặc công nghiệp

75.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"