Sách Chuyên Khảo Từ Điển Học Tính Toán

110.000 VNĐ

Trong cuốn chuyên khảo này, chúng tôi sẽ trình bày lại các vấn đề của Từ điển học nhưng góc độ Từ điển học Tính toán và nhấn mạnh vào việc ứng dụng các công cụ bên Tin học để tự động hóa phần lớn việc xây dựng từ điển.

Còn 39 quyển

Sách Chuyên Khảo Từ Điển Học Tính Toán

110.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"