Sách Chuyên Khảo Từ Điển Học Tính Toán

110.000 88.000

Trong cuốn chuyên khảo này, chúng tôi sẽ trình bày lại các vấn đề của Từ điển học nhưng góc độ Từ điển học Tính toán và nhấn mạnh vào việc ứng dụng các công cụ bên Tin học để tự động hóa phần lớn việc xây dựng từ điển.

còn 50 hàng

Sách Chuyên Khảo Từ Điển Học Tính Toán

110.000 88.000