Sách Chuyên Khảo, Ngôn Ngữ Học Ngữ Liệu

140.000

Trong cuốn sách chuyên khảo này, chúng tôi sẽ trình bày về ngôn ngữ học ngữ liệu đại cương và ngôn ngữ học ngữ liệu Tiếng Việt cùng các ứng dụng của chúng. NNHNL có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và xử lý ngôn ngữ để phục vụ cho nhiều lĩnh vực của đời sống như: giáo dục, khoa học, kinh tế…

Còn 1 quyển

Sách Chuyên Khảo, Ngôn Ngữ Học Ngữ Liệu

140.000

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"