Quyền tác giả trong không gian ảo

40.000

Tài liệu này được phát triển lên từ một công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế – Luật của chính tác giả mang tên “Xử lý vi phạm quyền tác giả trên Internet bằng biện pháp hành chính – Thực trạng của Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp”. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở phân tích sâu pháp luật của Việt Nam  về quyền tác giả và trong một số vấn đề có đối chiếu so sánh với pháp luật nước ngoài, đặc biệt là Pháp, Châu Âu, Ho kỳ để làm nổi bật sự khác biệt, từ đó giúp bạn đọc có cái nhìn và đánh giá toàn diện hơn về vấn đề này đối với pháp luật Việt Nam

còn 5 hàng

Quyền tác giả trong không gian ảo

40.000