Quy hoạch môi trường

126.000 VNĐ

Cuốn sách này sẽ cung cấp một cách tiếp cận mới và hoàn chỉnh về Quy hoạch môi trường, là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tại các trường đại học, cơ sở đào tạo và phục vụ các khóa học bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý môi trường.

Còn 741 quyển

Quy hoạch môi trường

126.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"