Quản Trị Nguồn Nhân Lực Lý Thuyết, Thực Tiễn Và Những Mẫu Hình Mới

300.000 VNĐ

Cuốn sách này nhằm mục đích đưa người đọc tiến nhanh tới những mẫu hình mới của chức năng Quản trị nguồn nhân lực ( QTNNL) trong khi không mất đi thế đứng trên những quy trình QTNNL cơ bản và bền vững gồm hoạch định, tuyển dụng, phát triển và thù lao.

Sách cố gắng cung cấp cái nhìn hai chiều về những khung khổ vững mạnh được neo trong những lý thuyết lớn và những cách tiếp cận theo kinh nghiệm để cân bằng chúng.

Còn 5 quyển

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Lý Thuyết, Thực Tiễn Và Những Mẫu Hình Mới

300.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"