Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (1986 – 2006)

51.000 VNĐ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên công trình nghiên cứu “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (1986-2006)” của tác giả Phạm Phúc Vĩnh.

Còn 22 quyển

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (1986 – 2006)

51.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"