Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. Bài tập các quá trình cơ học

26.000 VNĐ

Bài tập các quá trình cơ học được biên soạn trên cơ sở nội dung môn học đã được duyệt và giảng dạy qua nhiều năm trong Trường ĐH Bách Khoa. Nội dung bao gồm bài tập các phần: vận chuyển chất lỏng, chất khí, lắng, lọc ly tâm và khuấy trộn chất lỏng. Tài liệu này sử dụng không những cho sinh viên ngành công nghệ Hóa học và Thực phẩm mà còn phù hợp cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, Môi trường và các ngành liên quan khác.

Còn 16 quyển

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. Bài tập các quá trình cơ học

26.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"