Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

105.000

Cuốn sách này được thiết kế nhằm giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác

còn 386 hàng

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

105.000