Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

105.000 VNĐ

Cuốn sách này được thiết kế nhằm giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác

Còn 385 quyển

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

105.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"