Ngân Hàng Số: Từ Đổi Mới Đến Cách Mạng

168.000 VNĐ

Các tác giả cung cấp toàn cảnh, mang tính hệ thống chuyên sâu và cập nhật về sự phát triển của khu vực tài chính toàn cầu trong làn sóng cách mạng công nghệ cùng những  thách thức mà mô hình ngân hàng truyền thống đang đối mặt. Các áp lực chuyển đổi số của ngân hàng thương mại và viễn cảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị ngân hàng là nội dung quan trọng của sách.

Còn 11 quyển

Ngân Hàng Số: Từ Đổi Mới Đến Cách Mạng

168.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"