Miền Đông Nam Bộ Lịch Sử Và Văn Hóa Tập 2

135.000 VNĐ

Nội dung các chuyên đề nhằm cung cấp cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên cũng như các bạn đọc xa gần bức tranh vừa tổng quan vừa chuyên sâu về lịch sử – văn hóa miền Đông Nam Bộ, gợi mở những vấn đề cụ thể trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập, hướng tới việc xây dựng ngành Đông Nam Bộ học của Trường Đại học Thủ Dầu Một, đồng thời phục vụ cho nhu cầu hoạch định chính sách xây dựng và bảo vệ vùng đất phía đông của Nam Bộ thời kỳ hội nhập và phát triển.

Còn 20 quyển

Miền Đông Nam Bộ Lịch Sử Và Văn Hóa Tập 2

135.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"