Mạch điện I

60.000 VNĐ

Lý thuyết Mạch là một lĩnh vực khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo kỹ sư các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử – Viễn thông, Tự động điều khiển, … Nó có phạm vi nghiên cứu rất rộng, nhằm cung cấp cho sinh viên các phương pháp phân tích, tổng hợp mạch, là cơ sở để thiết kết các hệ thống Điện – Điện tử.
Cuốn sách Mạch điện trong chương trình đào tạo kỹ sư Điện, Điện tử – Viễn thông và Tự động, được soạn thảo theo đề cương đã được Hội đồng Khoa học của Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM thông qua.

Còn 16 quyển

Mạch điện I

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"