Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

40.000 VNĐ

Trong tài liệu này, vì tiến trình phát triển cách truyền nghề gắn liền cách lao động kiếm sống, cho nên cơ sở để phân kỳ lịch sử giáo dục nghề nghiệp (GDNN) dựa theo cơ cấu lao động, cơ cấu truyền kỹ năng lao động và sự chuyển đổi hình thức truyền nghề. Trong mỗi thời kỳ nêu trên, nổi bật lên những đặc điểm phát triển hoặc thay đổi, đánh dấu mốc lịch sử của ngành GDNN trong tiến trình lịch sử thăng trầm của nó.

Còn 2 quyển

Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

40.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"