Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

40.000

Trong tài liệu này, vì tiến trình phát triển cách truyền nghề gắn liền cách lao động kiếm sống, cho nên cơ sở để phân kỳ lịch sử giáo dục nghề nghiệp (GDNN) dựa theo cơ cấu lao động, cơ cấu truyền kỹ năng lao động và sự chuyển đổi hình thức truyền nghề. Trong mỗi thời kỳ nêu trên, nổi bật lên những đặc điểm phát triển hoặc thay đổi, đánh dấu mốc lịch sử của ngành GDNN trong tiến trình lịch sử thăng trầm của nó.

còn 2 hàng

Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

40.000