Kỷ yếu hội thảo Khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ **

305.000 VNĐ

Từ sau đổi mới, việc nghiên cứu về văn học Nam Bộ lắng xuống một thời gian, đến đầu thế kỷ XXI, việc nghiên cứu về văn học Nam Bộ được quan tâm trở lại. Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM) bắt đầu có những công trình nghiên cứu dài hơi về văn học Nam Bộ.

Còn 42 quyển

Kỷ yếu hội thảo Khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ **

305.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"