Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Doanh Và Quản Lý ISBM 2019

VNĐ

Hội thảo nhằm tăng cường chia sẻ những kết quả nghiên cứu về quản trị các nguồn lực thông tin, phát triển các giải pháp và dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin, khai thác các hệ thống  thông tin trong các dạng tổ chức cũng như cấp độ cá nhân. Đặc biệt, Hội thảo được kỳ vọng sẽ nhận được quan tâm và chia sẻ kết quả nghiên cứu với những hàm ý về mặt quản trị, tổ chức và xã hội trong bối cảnh của sự phát triển nền kinh tế tri thức, kỷ nguyên kết nối hiện đại công nghiệp 4.0

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"