Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy biên – phiên dịch bậc đại học

130.000 VNĐ

Hội thảo Biên phiên dịch 2016 là một diễn đàn học thuật chuyên sâu nhằm tạo điệu kiện và cơ hội cho các nhà khoa học, nhà giáo dục, học viên, chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ nói chung, biên phiên dịch nói riêng từ trường cao đẳng, đại học và các trung tâm dịch thuật trong nước chia se kinh nghiệm, trao đổi những kết quả nghiên cứu và các vấn đề học thuật có liên quan.

Còn 5 quyển

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy biên – phiên dịch bậc đại học

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"