Jean – Jacques Rousseau

150.000 VNĐ

Cuốn sách được dịch từ các chương  I,VI, VII, VIII, XXXV (phần viết về Rousseau) của Tập X: Rousseau và Cách mạng trong bộ Lịch sử Văn minh gồm 11 tập mỗi tập trên dưới 1000 trang.

Còn 503 quyển

Jean – Jacques Rousseau

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"