Hướng Dẫn Triển Khai Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Theo Tiêu Chuẩn AUN-QA

VNĐ

Đây là tài liệu Hướng dẫn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA ( phiên bản 3) do Trung tâm Khảo thí  và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM tổng hợp và biên soạn. Tài liệu này được thực hiện dựa trên các văn bản hướng dẫn của Mạng lưới các Trường Đại học ASEAN ( AUN) và kinh nghiệm thực tiễn triển công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia TP HCM.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"