Hướng dẫn thực tập điện tử A

30.000 VNĐ

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập điện tử A” của Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nằm trong kế hoạch xây dựng mới chương trình đào tạo thực tập điện tử cho sinh viên.

Còn 16 quyển

Hướng dẫn thực tập điện tử A

30.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"