Hướng dẫn đồ án môn học điện 1 – Thiết kế mạng điện

30.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN là tài liệu được biên soạn theo đề cương môn học “Đồ án môn học điện 1”, Khoa Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chủ yếu phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Cung cấp điện, Điện công nghiệp) dùng để làm đồ án thiết kế môn học, đồ án tốt nghiệp.

Còn 11 quyển

Hướng dẫn đồ án môn học điện 1 – Thiết kế mạng điện

30.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"