Hội Đàm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Hoa Kỳ Tại Paris Năm 1968 ( Giải Mã Hồ Sơ Từ ” Bên Lề Hội Nghị” )

215.000 VNĐ

Nội dung tài liệu phản ánh chi tiết diễn tiến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: từ những phát ngôn, tuyên bố của lãnh đạo cao cấp hai chính phủ về giải pháp đàm phán; quan điểm của các quốc gia, tổ chức quốc tế về giải quyết chiến tranh Việt Nam thông qua đàm phán; cho đến các vấn đề liên quan ( chọn địa điểm, thể thức. thành lập các phái đoàn, vấn đề truyền thông, báo chí, …) và nội dung chi tiết các phiên họp.

Còn 3 quyển

Hội Đàm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Hoa Kỳ Tại Paris Năm 1968 ( Giải Mã Hồ Sơ Từ ” Bên Lề Hội Nghị” )

215.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"