Hoạt Động Chống Pháp Trong Các Xứ An Nam Từ 1905 Đến 1918

86.000 VNĐ

Vì là ” tài liệu mật” nên trước đây những người nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam thật không dễ tiếp cận nguyên bản. Hơn nữa, tài liệu này lại được bảo quản dưới dạng micro film bằng tiếng Pháp, khiến việc tiếp cận càng khó khăn hơn. Do vậy mà mọi người muốn “quên ” đi bản gốc mà không biết rằng đây là : một tập phóng sự” – tập ” ký” có nhiều tư liệu lịch sử quý được các phóng viên thời sự ghi chép lại những sự kiện, những vấn đề nóng hỏi tức thời của đất nước do nhân dân, nhân vật yêu nước chống Pháp tiến hành trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ XX.

Còn 12 quyển

Hoạt Động Chống Pháp Trong Các Xứ An Nam Từ 1905 Đến 1918

86.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"