Hiệp ước Basel:Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam

127.000 VNĐ

Cuốn sách chuyên khảo này là tài liệu bổ ích, cung cấp những kiến thức chuyên sâu một cách toàn diện về Basel để các nhà quản trị Ngân hàng ở Việt Nam thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, nghiên cứu triển khai tại các ngân hàng thương mại; các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ngành tài chính – ngân hàng và những người quan tâm thuận lợi hơn trong quá học các môn Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, Tài chính phát triển, Quản trị Ngân hàng.

Còn 5 quyển

Hiệp ước Basel:Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam

127.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"