GT Cơ học lý thuyết

35.000 VNĐ

Nội dung chính của sách gồm bốn phần chính: tĩnh học, động học, động lực học, các nguyên lý; và trong mỗi phần được chia ra làm nhiều chương.

Còn 1 quyển

GT Cơ học lý thuyết

35.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"