Giáo trình Vũ đạo thể thao giả trí – Breakin

75.000 VNĐ

uất phát từ tình hình thực tế cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đổi mới nội dung giảng dạy phục vụ cho đào tạo ĐH tại Trường ĐH TDTT TPHCM. Tác giả mạnh dạn biên soạn “Giáo trình Vũ đạo thể thao giả trí – Breakin”, một môn thể thao giải trí mới chưa từng có giáo trình tại Việt Nam cho sinh viên Khoa Quản lý TDTT chuyên ngành Thể thao giải trí.

Còn 10 quyển

Giáo trình Vũ đạo thể thao giả trí – Breakin

75.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"